Täydet taskut

täydet_taskut_logo

Vuokraa markkinointipäällikkö ja varmista yrityksesi kilpailukyky

Markkinointitoimiston oma markkinointisuunnitelma

Täytyyhän sitä omia oppejaan noudattaa:

Asiakkaat eivät ole ajatuksenlukijoita. Jos haluat heidän jotain tietävän yrityksestäsi, kerro se heille.

Markkinointitoimiston tärkein referenssi on tietysti oman yrityksen markkinointi. En siis oleta myöskään sinun huomaavaan omaa markkinointisuunnitelmaani. Jotta sinun ei tarvitsisi yrittää laskea 1 + 1, tässä on oma markkinointisuunnitelmani.

Kaikki lähtee asiakkaasta

Yrityksen koko olemassaolo perustuu asiakkaaseen. Ensin mietitään, mitä asiakas haluaa ja mitä hänelle voidaan tarjota, ja sen jälkeen mietitään omaa presenssiä.

Täysien taskujen asiakas on joko kasvuyrittäjä, pk-yrittäjä tai yksinyrittäjä. Kuitenkaan tavoitteet ja tämänhetkiset resurssit eivät puhu samaa kieltä, joten hän etsii apua ulkopuolelta.

Asiakkaan ongelma saattaa olla joku näistä

Asiakkaan ongelmat johtuvat siitä, että hän haluaa joko kasvattaa yritystään, pysyä kilpailussa mukana tai hän yksinkertaisesti haluaa jotain. Se on oikein hyvä syy hankkia jotain!

  • Asiakkaan yrityksellä ei ole vielä minkäänlaista digitaalista näkyvyyttä. Googlatessa yrityksen nimellä esiin tulee ainoastaan yritystietosivut.
  • Asiakkaan nettisivut ovat pahasti vanhentuneet (joko sisällöllisesti tai tekniikasta).
  • Asiakas ei ehdi tai osaa ylläpitää nykyisiä digitaalisia kanaviaan.
  • Asiakkaan digikanavien sisältö on niukkaa tai huonosti myyvää.
  • Asiakas haluaisi itse markkinoida enemmän, mutta ideat, osaaminen tai aika on vähissä.
  • Asiakas kokee kilpailutilanteen haastavana.
  • Asiakas etsii uutta alihankkijaa tai sijaista oman yrityksensä markkinointiin.
  • Asiakas haluaa työkaverin toisesta yrittäjästä.

Kaikki lähtee asiakkaasta

Yrityksen koko olemassaolo perustuu asiakkaaseen. Ensin mietitään, mitä asiakas haluaa ja mitä hänelle voidaan tarjota, ja sen jälkeen mietitään omaa presenssiä.

Täysien taskujen asiakas on joko kasvuyrittäjä, pk-yrittäjä tai yksinyrittäjä. Kuitenkaan tavoitteet ja tämänhetkiset resurssit eivät puhu samaa kieltä, joten hän etsii apua ulkopuolelta.

Mitä sille asiakkaalle sitten tarjotaan?

Kun tiedetään asiakkaan ongelma, voidaan miettiä, mitä hänelle voitaisiin tarjota ongelman ratkaisemiseksi. Luodaan tuote.

Pienyrittäjä tarvitsee apua markkinointiinsa. Markkinointi on aiheena laaja, sillä se sisältää mm. seuraavat asiat:

Asiakas

Kuka on asiakas? Miten hän elää? Miten käyttäytyy? Mikä on tärkeää hänelle?

Mitä hän tarvitsee? Mitä hän haluaa?

Mistä hän on valmis maksamaan?
Kuinka paljon hän on valmis maksamaan?

Tuote

Mitä asiakkaalle myydään? Sitä, mistä hän on valmis maksamaan.

Yritysten tarkoitus taas on tehdä voittoa osakkeenomistajille. Mikä on se tuote, minkä asiakas ostaa, mutta siitä jää vielä maksimimäärä katetta myyjälle?

Jep, ylläolevat asiat kuuluvat nimenomaan markkinoinnille. Mitä kustannustehokkaammin haluat markkinointisi hoitaa, sitä enemmän ylläoleviin asioihin täytyy paneutua.

Se nimittäin säästää seuraavasta vaiheesta, mikä on markkinoinnin tekeminen – asiakkaiden tavoittaminen ja hankkiminen.

Sama taulukko Täysien taskujen tapauksessa

Asiakas

Asiakas on pienyrittäjä, joka on kiintynyt yritykseensä ja haluaa saada enemmän asiakkaita. 

Asiakkaalla on selvä tahto ja visio, minkä toteuttamista hän ei malta odottaa. Hän haluaa vauhdittaa visionsa toteutumista ja se on hänelle tärkeää.

Hän tarvitsee lisää käsiä ja/tai osaamista visionsa saavuttamiseen. Hän on valmis maksamaan hyvästä työstä paljonkin rahaa, jos hänelle itselleen jää vielä enemmän. Huonosta hän ei ole valmis maksamaan ollenkaan.

Tuote

Asiakkaan maksuhalut (tai -kyvyt) vaihtelevat suuresti, joten rajanveto tai paketointi jää yrityksen vastuulle.

Yksittäisten töiden arviointi on erittäin tapauskohtaista. Joskus täytyy määritellä kohderyhmät uudestaan ja muotoilla koko tuote sen mukaan, ennen varsinaiseen asiakashankintaan pääsemistä.

Yhdellä päivällä viikossa hinta jää tuntuvaksi, muttei karsi kaikkia potentiaalisia asiakkaita.

Jos asiakas ei ole tyytyväinen tai katuu päätöstään, työstä ei tarvitse maksaa.

Kuinka monta asiakasta tarvitaan

Nyt kun tiedämme ketä etsimme, päätetään kuinka paljon asiakkaita halutaan.

Täysillä taskuilla on yhden henkilön ammattitaito ja aikaresurssit myytävänä. Yhteensä siis viisi päivää viikossa, mutta aikaa on jätettävä myös ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. 

Jotta aikaa jää myös siihen sekä luovuuteen, optimaalinen tilanne olisi myydä neljä päivää (noin kahdeksan tuntia) osaamista asiakkaiden käyttöön.

Jos yhdelle asiakkaalle myydään aina yksi päivä viikossa ja myytäviä päiviä on neljä, tarvitaan siis neljä asiakasta optimaaliseen tilanteeseen.

Tässä voimme huomata, että tarvittavien asiakkaiden määrä on pieni. Resursseja yhden asiakkaan hankintaan kannattaa siis laittaa. Jos asiakkaita tarvittaisiin enemmän, asiakashankinnan hintaa pitäisi saada kustannustehokkaammaksi.

 

Asiakkaan löytäminen

Kuten äsken määrittelemimme, Täysien taskujen asiakkaalla on resurssipula. Se tarkoittaa ajan tai osaamisen puutetta. Ajanpuute taas saattaa tarkoittaa sitä, ettei asiakkaalla ole välttämättä aikaa etsiä apua. Tämän takia esimerkiksi somessa tehty työ menee kankkulan kaivoon – asiakas ei ehdi selailemaan somea.

Täysien taskujen vuokratun markkinointipäällikön konsepti ei varmastikaan ole monelle tuttu. Se taas johtaa siihen, että asiakas ei osaa itse etsiä palvelujamme. Asiakas pitää löytää itse.

Jos asiakas kuitenkin itse tietää tarvitsevansa apua, täytyy Täysien taskujen olla helposti löydettävissä. Asiakas etsii apua joko googlaamalla, kysymällä kaveriltaan, somesta tai jostain verkostoitumisjärjestöstä, kuten Suomen Yrittäjistä.

Pääkanava on etsiä asiakas itse ja lähestyä asiakasta. Tämän lisäksi Täysillä taskuilla on ajantasalla olevat, myyvät ja helposti hakukoneesta löydettävät nettisivut, joiden tarkoitus on toimia referenssinä ja kertoa vuokratun markkinointipäällikön hyödyistä. 

Monikanavaisella sometyöllä tehdään sekä omaa, että yrityksen nimeä tunnetummaksi ja tuodaan liikennettä nettisivuille. Some onkin yksi pääkanava, josta potentiaalisia asiakkaita voitaisiin löytää. 

Potentiaaliset asiakkaat ovat heitä, jotka ymmärtävät jo digitaalisuuden mahdollisuudet, jonka takia heillä ehkä on jo nettisivut tai sometilit. 

Tarpeen markkinoinnin ulkoistukselle huomaa siinä vaiheessa, kun näiden käyttöaste on jäänyt pienemmälle, kuin millaisia mahdollisuuksia yrityksellä voisi olla nettisivujen tai somen kanssa.

Miten asiakkaan ostopäätökseen voidaan vaikuttaa?

Kuten jo aikaisemmin ollaan pähkäilty, markkinointipalveluja myydessä myös oman yrityksen markkinoinnilla on väliä. Oma yritys on kuitenkin paras referenssi.

Tämän takia myös markkinointipalveluja myyvää yritystä on täytynyt rakentaa alusta asti referenssimielessä.

Täysien taskujen tarkoitus on jäädä mieleen. Sen näkijä tai kuulija päättää itse, mikä on se mieleenjäävä asia. Se voi olla joko nimi, ulkonäkö, yrittäjä, yrittäjän ulkonäkö tai palvelutarjonta. Kunhan se jää jollain tavalla mieleen.

Yrityksen nimi

Täydet taskut -nimi tulee omasta vahvuudestani – idearikkaudesta.

Ideat ovat lähtökohta tekemiseen.

Idean takana pitää olla myös joku syy. Ei aleta vaan tekemään jotain, vaan kaikkeen on joku syy. Mielellään kaupallinen tai muuten hyödyllinen sellainen.

Idean jälkeen päästään tekemään. Tekemisen jälkeen voidaan katsoa, millaisia tuloksia saatiin aikaan.

Ideat voivat liittyä myös siihen, miten asioita voidaan saada tehdyksi tai miten niitä voidaan saada tehdyksi entistä paremmin.

Yrityksen ulkoasu

Nimipäätöksen jälkeen lähdin miettimään logoa, minkä värimaailma ja tyyli otettaisiin mukaan muuhunkin ilmeeseen. Logo tulee suoraan yrityksen nimestä.

Sillä täydet taskut osoittautuivat vaikeiksi piirtää, päätin ottaa koko takapuolen farkkujen taskuineen. Takapuoli toimii myös huomion herättäjänä.

Sininen on luonnollisesti farkkukankaan väri (sekä oma lempivärini) ja sitä maustaa ruskea nahkavyö.

Täydet taskut nimenä ei vielä itsessään kerro, mitä tämä yritys tekee. Perstaskut logona taas houkuttelee ottamaan selvää, mitä tämä yritys oikein tekee.

Lue myös

Markkinointitoimistot usein tekevät edes jonkinlaista sometyötä. Kaikilla on varmasti hyvin erilainen strategia, mutta jokaisella ammattilaisella on varmasti syynsä omaansa.

Tässä Täysien taskujen markkinointisuunnitelma someen, olkaa hyvät!

Lue blogistamme vinkkejä markkinointiin, esimerkiksi oman markkinointisuunnitelman tekemiseen.

Blogissa käsitellään mm. markkinoinnin suunnittelua, toteuttamista ja mittaamista, testaamista, onnistumisia ja epäonnistumisia.

Close Menu
× WhatsApp